Deniz ÜNSAL

Trinity College Dublin, Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans (L.L.M.) programı mezunu (2020)
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (2019)
2019-2020 Jean Monnet Bursiyeri

Danışmanlık Hizmeti

"2019-2020 eğitim dönemi için Melisa Altıntaş’tan yurtdışı yüksek lisans danışmanlık hizmeti almak yüksek lisansa adım atmadan önce aldığım en isabetli karardı. Melisa Hanım gerek bilgi ve donanımı gerekse gösterdiği yoğun ilgiyle başvuru sürecimi çok hafifletti. Kendisini başvuru süreçleriyle ilgili hiçbir bilgim yokken Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında tanıdım. Toplantı vesilesiyle hem programlar hem de çeşitli yurtdışı yüksek lisans bursları (Jean Monnet Bursu, MEB YLSY Bursu, vb.) hakkında kısa süre içinde bilgi sahibi oldum. Yurtdışında yüksek lisans yapmaya karar verdikten sonra ise Melisa Hanım tüm başvurularımı eksiksiz biçimde tamamladı. Ayrıca okul kabulü ertelemesinden konaklama/vize başvurularına kadar başvuru süreci ve sonrasında yaşadığım tüm aksaklıkları gideren kişi de Melisa Hanım oldu. Bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum.

Eğitim

Trinity College Dublin, İrlanda Cumhuriyeti’nde bulunan en köklü ve başarılı okul olarak benim yüksek lisanstan beklentilerimi büyük ölçüde karşıladı. Mezunu olduğum uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk (international and comparative law) yüksek lisans programı hukuk bölümünde verilen pek çok önemli dersi alabilmeme imkân sağladı. İlgi duyduğum uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku, uluslararası ceza hukuku gibi dersleri hiçbir sorun yaşamadan tamamladığımı söyleyebilirim. Ayrıca, programda ders saatlerinin az olması ve ölçme-değerlendirmenin yazılı sınavla sınırlı tutulmaması, aksine ders hocalarının öğrencileri makale yazmaya yönlendirmesi zaman yönetiminde sorun yaşamamama ve akademik İngilizcemi geliştirmeme vesile oldu. Öte yandan, zaman yönetimimi kendim ayarladığım için İrlanda içi ve dışında da fazlasıyla seyahat etme fırsatı buldum. Okul ve derslerdeki daha önce tanık olmadığım derecede çeşitli olan uluslararası ortamı ve hocaların yardımseverliğini ise ayrıca vurgulamak istiyorum.

Programda yüksek lisans tezi yazımı sürecinin fakülte yönetimi tarafından bir kez daha ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Örneğin tez danışmanıyla sınırlı sayı ve sürede görüşme yapılabilmesinin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tez yazımı öğrenci-danışman etkileşiminin ve danışman rehberliğinin çok önemli olduğu bir safha olduğu için öğrencilerin bu konuda daha serbest kılınması gerekiyor.

İrlanda’da Yaşam

İrlanda’dan gerçekten çok güzel hatıralarla ayrıldım. Dublin’in merkezinde olan Trinity College’in sunduğu uluslararası sosyal ortam farklı ülkelerden arkadaşlar edinmemi sağladı. Ayrıca okul şehrin merkezinde olduğu için okuldan çıktıktan sonra şehrin merkezindeki tüm imkanlardan azami ölçüde yararlandığımı söyleyebilirim. İrlanda’ya hâkim olan Kelt kültürü ve İrlanda’nın doğası beni çok etkiledi.

Gelecekte Trinity College Dublin ya da İrlanda’daki diğer üniversitelerde okumayı planlayanlara önerim bilhassa konaklama ve hayat pahalılığıyla ilgili olacak. Her ne kadar Dublin küçük bir kent olsa da Dublin’deki hayat pahalılığının Zürih, Cenevre ve Londra gibi kentlerdeki hayat pahalılığıyla kıyaslanabileceği söylenebilir. Ben bu konuda hiçbir sorun yaşamadım ancak İrlanda’ya gelecek öğrencilere bütçelerini dikkatli planlamalarını tavsiye ederim. Ayrıca İrlanda’da konaklama imkanları sınırlı olduğu için öğrencilerin okul yurtları başvuruları başta olmak üzere tüm konaklama işlemlerini ilk etapta tamamlamalarını öneririm."